bất động sản khánh hoà

Đầu tư Bất động sản/Tài chính

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Thứ Tư | 28/07/2021 12:21

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm: phấn đấu 20% doanh nghiệp thuộc tỉnh và 10% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn thành chuyển dịch lên nền tảng số; 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiếu 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận các hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.


Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra các giải pháp: tuyên truyền, truyền thông, xây dựng và triển khai tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; tổ chức các hội thảo, hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày