bất động sản khánh hoà

Kinh tế

Nha Trang – Những ngày phố vắng!!

Nha Trang – Những ngày phố vắng!!

Trong những ngày qua, người dân thành phố Nha Trang đã chấp hành tốt công điện của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các ngả đường tuyến phố vắng vẻ hơn, người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cấp thiết.