bất động sản khánh hoà

Chứng Khoán

Mua sắm trực tuyến tăng cao

Mua sắm trực tuyến tăng cao

Gần 1 tuần nay, nhiều người dân trên địa bàn TP. Nha Trang đã chuyển qua mua hàng trực tuyến thay vì đi chợ, siêu thị nhằm tránh tiếp xúc đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng đơn hàng trực tuyến tăng đột biến khiến một số siêu thị bị quá tải, giao hàng chậm.